MATERIALVAL OCH KVALITET I VÅRT UTFÖRANDE ÄR DET VI PRIORITERAR HÖGSTSamsung Climate Solutions

KLIMATSTYRNINGSSYSTEM FÖR DIN BOSTAD

SKAPA DIN EGEN FRISTAD HEMMA MED VÅRA SMARTA, AI-DRIVNA KLIMATSYSTEM SOM INNEFATTAR UPPVÄRMNINGS-, VARMVATTEN- OCH KYLNINGSLÖSNINGAR SOM UPPFYLLER DINA BEHOV FÖR INOMHUSKLIMATET, VARJE DAG, ÅRET OM. FRÅN ENKLA SYSTEM TILL MER AVANCERADE – VÅRA LÖSNINGAR SÄKERSTÄLLER ETT BEHAGLIGT KLIMAT PÅ DEN VIKTIGASTE PLATSEN, NÄMLIGEN DITT HEM.

Värmepumpslösningar

När du är hemma vill du ha det varmt och skönt på vintern och kunna njuta av ett varmt bad, eller känna härlig svalka på varma sommardagar. En värmepump kan åstadkomma allt detta. Upptäck vilken EHS (Samsung Värmepump) som är rätt för dig. Våra alternativ för smart uppkoppling gör det ännu enklare att hålla ett behagligt inomhusklimat i bostaden.

Vad är en värmepump?

Till skillnad från traditionella uppvärmningssystem som använder fossila bränslen är värmepumpar luftvärmelösningar som använder elektricitet och omgivande energi som är tillgänglig i utomhusluften för att generera värme och producera varmvatten till bostaden. Upptäck hur värmepumpsystem fungerar för att skapa ett behagligt inomhusklimat året om och vilka andra fördelar de erbjuder.

Mer information

Värme, kyla & tappvarmvatten

Om du vill värma din bostad erbjuder våra EHS Mono- och EHS Split-system uppvärmning och sanitärt varmvatten. De kan anslutas till olika värmekällor som golvvärmesystem, element och fläktkonvektorenheter. De är ett utmärkt alternativ om du i första hand söker ett system för att värma din bostad och vill ha en lösning som kan fungera med ditt befintliga värmesystem.

Mer information

Värme & Kyla

Vill du njuta av en skön effektiv värme under kalla årstider och uppleva en behaglig svalka under varma sommardagar? Titta närmare på våra nordiska luft-luft värmepumpar. 
Mer information

EHS Mono HT Quiet är en högtempererad, tystgående värmepump som är perfekt för bostadsrenoveringsmarknaden. Den kombinerar avancerade funktioner med ny teknik för hög vattentemperatur och låg ljudnivå. Denna eleganta värmepump kan dessutom pålitligt tillhandahålla 100 % uppvärmningsprestanda¹ även i extremt kallt väder (temperaturer så låga som −25 °C²). Den är också enkel att installera och underhålla.

Effektiv uppvärmning

EHS Mono HT Quiet är ett värmepumpsystem som ger energieffektiv uppvärmning (SCOP* A+++)³ och varmvatten till ditt hem. För att generera 5,0 kW energi förbrukar det bara cirka 1 kW i el och samlar upp resten från luften⁴. *SCOP = säsongsprestandakoefficient.

Varmvattentemperaturer på upp till 70 °C

Många hus i Europa använder äldre element som kräver en varmvattentemperatur på 65 °C eller mer för att värma upp ett rum effektivt. De flesta konventionella värmepumparna drivs på temperaturer mellan 55 °C och 60 °C. Nya EHS Mono HT Quiet, å andra sidan, kan genomgående ge varmvatten på upp till 70 °C för uppvärmning av bostad⁵. Det kan göra den lämplig att ersätta ved- och olja/gaspannor med, eftersom de oftast har en hög utgående vattentemperatur.

BRUSREDUCERING 35 dB(A) Tyst drift

EHS Mono HT Quiet (Quiet Mark-certifierad) drivs med innovativ ljudreduceringsteknik och går med ljudnivåer så låga som 35 d(BA)⁶, med ett 4-stegs tystgående läge. Värmepumpens utomhusenhet har ett dubbelskiktat ljudisoleringssystem med en patenterad Groove Grid Felt-design⁷, som effektivt stänger ute och absorberar de ljud som alstras av kompressionsdelarna och vibrationer.


Premiumdesign

EHS Mono HT Quiet smälter in i alla fasader och har en mörkgrå färg som kompletterar den nuvarande designtrenden för moderna byggnader. Utomhusenheten, som är cirka 1 m hög, har en ny horisontell, svart gallerstruktur som döljer de inre mekanismerna⁸.ClimateHub Mono Split och TDM Plus är enkla att hantera och kräver mindre utrymme och kan därför installeras på fler olika platser, till exempel köket eller grovköket. De är dessutom extremt enkla att installera och underhålla. En integrerad tank- och hydroenhet innefattar en konventionell hydroenhet eller kontrollenhet, en stor varmvattentank på 200 eller 260 liter och delar av vattenledningarna.


Vi finns här för dig.  

Kontakta oss måndag till söndag 

Intelligent kylning. Inga kalla drag.

samsung presenterar marknadens första luftkonditioneringsenheter med WindFree™-teknik

WindFree™-kylning

Samsungs innovativa WindFree™-teknik förbättrar inomhuskomforten genom att använda tusentals mikrohål för att sprida sval luft jämnt utan obehagliga kalla luftflöden. I WindFree™-läge sprids luften mjukt och skapar en miljö med ”stilla luft”¹ som gör inomhusklimatet behagligt svalt.

Smart drift

AI Auto Comfort² erbjuder innovativ klimatkontroll i hemmet. Den analyserar förhållandena i rummet och användningsmönster och anpassar sedan automatiskt temperaturen. Temperaturer kan också hanteras med SmartThings-appen³.


HITTA RÄTT WINDFREE™ LUFTKONDITIONERINGSENHET SOM UPPFYLLER DINA BEHOV.

Samsungs innovativa WindFree™-serie gör att du kan leva, arbeta och koppla av bekvämt utan att uppleva obehagligt kallt drag.

  Chemiclean erbjuder marknadens mest effektiva rekonditioneringskonceptför värmeväxlare och energibärande vätskesystem inom fastighet, industri och process.

Genom Chemiclean-metoden hög teknisk kompetens och bred erfarenhetsäkerställer vi en kostnadseffektiv drift av din anläggning under hela dess livscykel.

Legionellaskydd

Legionella är en grupp bakterier som kan orsaka legionärssjukan, en allvarlig form av lunginflammation, samt Pontiacfeber, en mildare influensaliknande sjukdom. Bakterierna finns naturligt i sötvattensmiljöer som sjöar och floder, men de kan bli ett hälsoproblem i människoskapade vattensystem, såsom varmvattenberedare, kyltorn, fontäner och duschhuvuden, där de kan växa och föröka sig om förhållandena är rätt.

Människor kan smittas när de andas in små droppar av vatten (aerosoler) eller fin dimma som innehåller legionellabakterier. För att förhindra legionella-tillväxt i vattensystem är det viktigt med rätt skött anläggning och regelbundna kontroller.

Chemiclean levererar LegioTerm anläggningar till alla typer av byggnader.   LegioTerm framstår som den bästa anläggningen på marknaden av flera skäl. För det första bygger den på den avancerade metoden anodisk oxidation, en modern teknik som effektivt tar bort legionellabakterier från vattensystem utan användning av kemikalier som klordioxid eller tungmetaller. Detta gör LegioTerm till ett säkert och miljövänligt val för fastighetsägare som vill skydda sina byggnader och dess brukare.

LegioTerm en norskutvecklad lösning, vilket innebär att den är anpassad till de specifika kraven och förhållandena på den lokala marknaden, med en stark betoning på kvalitet och tillförlitlighet. Dessutom är LegioTerm en fjärrstyrd anläggning, vilket ger en oöverträffad bekvämlighet och kontroll för fastighetsförvaltare och underhållspersonal, vilket bidrar till lägre driftskostnader och minskar behovet av dyra serviceavtal.

Produktens popularitet bland VVS-konsulter och dess omfattandeanvändning i över 400 anläggningar i Norge ger ytterligare bevis på dess effektivitet och tillförlitlighet. Med LegioTerm kan fastighetsägare vara trygga i vetskapen att de har en energieffektiv och långsiktigt hållbar lösning för att hantera legionellaproblematik och säkerställa renhet i sina vattensystem.   

Vätskeanalys-kit för kyl, värme- och återvinningssystem

Vätskeanalys – För dig som på ett enkelt sätt vill ta reda på statusen i ditt värme-,kyl -eller energiåtervinningsystem erbjuder vi möjligheten att göra en distansanalys med vårt vätskeanalyskit Chemiclean Control!

Du beställer lådan direkt här på sidan och den innehåller allt du behöver för att kunna ta ett vätskeprov som vi sedan hjälper dig att analysera. Svaret får du inom 3 veckor.

I priset ingår:
– Returporto
– Flaska att tappa vätska i
– Metallkemisk grundanalys med flera viktiga mätvärden
– Rapport med tolkning av analysresultaten
– Eventuella åtgärdsförslag om brister upptäckts

Chemiclean levererar LegioTerm 

LegioTerm   är ett legionellaskyddssystem baserat på tekniken anodisk oxidation, designat för att installeras i byggnader för att effektivt rena inkommande kallvatten från legionella Behandlingsmetoden anodisk oxidation sker genom att tillföra ström till platinabelagda titanplattor i ett system där strömstyrkan bestäms av vattenflödet där bakterier effektivt oxideras och elimineras utan att signifikant förändra vattenkvaliteten eller kräva tillãgg av kemikalier.

Spirovent Superior

Senaste generationens undertrycksavgasare för vätskefyllda värme- och kylsystem, med möjlighet till fjärråtkomst och drift via nätet. En avgasare kan avlägsna även den luft som har lösts upp i vätskantill skillnad mot en mekanisk luftavskiljare som bara kan fånga upp luftbubblor.

Magnetitfilter/Magnetfilter 

Magnetit i kyl- och värmesystem

Magnetit och andra järnoxider bildas i ett värmesystem när det kommer in syre som regerar med metallen i exempelvis rör eller pumpar. Magnetit är magnetiskt och kan leda till en rad problem för systemets funktion på kort sikt men även dess livslängd på längre sikt.

Risker

Magnetiten och andra järnoxid partiklarna kan belägga trängre spalter och sätta igen radiatorer vilket förhindrar jämn värmefördelning och resulterar i energiförluster. Partiklarna kan också, i värsta fall, sätta igen hela delar av system vilket då behöver kostsamma reparationer. När partiklarna rör sig med vätskan blästrar de även systemets insida, vilket ökar slitaget markant. Partiklarna är oftast av mindre storlek än vad som fångas upp i vanliga filter.

No-Tap - Rörfrysningsmaskin 

Påstick, eller inskärning, under tryck på vätskefyllda eller luftfyllda system kan mycket lätt göras med NoTap och lämpar sig utmärkt vid anslutning av nya slingor från ett befintligt system
Elektrisk frysning av rörledningar upp till 2". Ingen inställning, ingen reglering. Mycket kompakta fryshuvuden med speciella geometriskt utformade urtag för infästning av olika rördiametrar. Användbar även i trånga utrymmen. För alla rördimensioner från Ø 1/4 - 1" eller 10-54mm behövs endast ett fryshuvud utan extra frysinsatser.

Vattenfelsbrytare

Vattenskador är besvärliga och kostsamma. Med en vattenfelsbrytare skyddas din bostad vid vattenläckage från vattenledningar. Vattenfelsbrytaren stänger automatisk av det inkommande vattnet vid olika typer av vattenläckage från ditt ledningssystem.
Via en app kan du själv stänga av vattnet om du exempelvis reser bort eller lämnar bostaden.

Varje år drabbas tusentals hem av vattenskador. Vattenskador är besvärliga och kostsamma, många av dessa skulle kunna förhindras med en vattenfelsbrytare.

Om du har en vattenfelsbrytare installerad i kombination med underlägg under dina vitvaror och i diskbänksåp får du upp till 10 procent i rabatt på din villaförsäkring och/eller fritidshusförsäkring

GROHE SENSE GUARD 

DEN SMARTA VATTENFELSBRYTAREN

FÅ FULLSTÄNDIG KONTROLL ÖVER DITT VATTEN HEMMA MED GROHE SENSE GUARD. PERFEKT FÖR ÖVERVAKNING AV VATTENFÖRBRUKNING, UPPTÄCKT AV LÄCKAGE OCH RÖRBROTT ** OCH AUTOMATISK AVSTÄNGNING AV VATTENTILLFÖRSELN - ÄVEN OM DU SJÄLV INTE ÄR HEMMA.

GROHE Sense Guard är en Wi-Fi-ansluten vattenfelsbrytare som installeras på huvudvattenledningen. Den håller koll på allt vatten som passerar. När den upptäcker ett rörbrott eller en mikroläcka kan den stänga av vattentillförseln automatiskt för att minska följdskador. Sense Guard har koll 24/7, så att du kan vara lugn.

LK CubicSecure

Mäter ditt vattenflöde i realtid och upptäcker vattenläckor omedelbart. Vattenfelsbrytaren skyddar ditt hem från skador orsakade av droppläckage och brustna vattenledningar. Den kompakta designen gör LK CubicSecure enkel att installera och passar i monteringsskåp.

LK CubicSecure fungerar helt på egen hand och behöver inte någon uppkoppling mot internet. Vill man däremot få notiser om larm och möjligheten att se sin individuella vattenförbrukning behöver produkten kopplas upp mot Wi-Fi. När enheten är uppkopplad kan man styra LK CubicSecure på distans genom LK:s App.
LK CubicSecure är utvecklad och tillverkad i Sverige med avancerad teknologi för

Vattenmätarskåp - VATTENMÄTARKONSOL

Vattenmätarskåp för inbyggnad i vägg med vändbar konsol för valfri matning höger/vänster - Vattenmätarkoppel komplett sats i blyfri mässing med passbit, vinkelkulventiler och kontrollerbar backventil

 Shuntgrupp - Styrventil - Cirkulationspumpar

Värmesystem - Kylsystem - Golvvärmesystem- Tappvarmvattenpump - Pumpautomat - Grundvattenpump - Avloppspumpar