RUBIK VVS AB 
Nyheter

Samsung Climate Solutions

SAMSUNG PRESENTERAR

EHS MONO HT QUIET

Värmepumpslösning för fastigheter och bostäder.

SAMSUNG presenterar


marknadens första luftkonditioneringsenheter med WindFree™-teknik 
KLIMATSTYRNINGSSYSTEM FÖR DIN BOSTAD

SKAPA DIN EGEN FRISTAD HEMMA MED VÅRA SMARTA, AI-DRIVNA KLIMATSYSTEM SOM INNEFATTAR UPPVÄRMNINGS-, VARMVATTEN- OCH KYLNINGSLÖSNINGAR SOM UPPFYLLER DINA BEHOV FÖR INOMHUSKLIMATET, VARJE DAG, ÅRET OM. FRÅN ENKLA SYSTEM TILL MER AVANCERADE – VÅRA LÖSNINGAR SÄKERSTÄLLER ETT BEHAGLIGT KLIMAT PÅ DEN VIKTIGASTE PLATSEN, NÄMLIGEN DITT HEM.VATTENFELSBRYTARE

Vattenskador är besvärliga och kostsamma. Med en vattenfelsbrytare skyddas din bostad vid vattenläckage från vattenledningar. Vattenfelsbrytaren stänger automatisk av det inkommande vattnet vid olika typer av vattenläckage från ditt ledningssystem.
Via en app kan du själv stänga av vattnet om du exempelvis reser bort eller lämnar bostaden.
Varje år drabbas tusentals hem av vattenskador. Vattenskador är besvärliga och kostsamma, många av dessa skulle kunna förhindras med en vattenfelsbrytare.
Om du har en vattenfelsbrytare installerad i kombination med underlägg under dina vitvaror och i diskbänksåp får du upp till 10 procent i rabatt på din villaförsäkring och/eller fritidshusförsäkring

LEGIONELLASKYDD

Legionella är en grupp bakterier som kan orsaka legionärssjukan, en allvarlig form av lunginflammation, samt Pontiacfeber, en mildare influensaliknande sjukdom. Bakterierna finns naturligt i sötvattensmiljöer som sjöar och floder, men de kan bli ett hälsoproblem i människoskapade vattensystem, såsom varmvattenberedare, kyltorn, fontäner och duschhuvuden, där de kan växa och föröka sig om förhållandena är rätt.
Människor kan smittas när de andas in små droppar av vatten (aerosoler) eller fin dimma som innehåller legionellabakterier. För att förhindra legionella-tillväxt i vattensystem är det viktigt med rätt skött anläggning och regelbundna kontroller.
CHEMICLEAN LEVERERAR LEGIOTERM ANLÄGGNINGAR TILL ALLA TYPER AV BYGGNADER.   LEGIOTERM FRAMSTÅR SOM DEN BÄSTA ANLÄGGNINGEN PÅ MARKNADEN AV FLERA SKÄL. FÖR DET FÖRSTA BYGGER DEN PÅ DEN AVANCERADE METODEN ANODISK OXIDATION, EN MODERN TEKNIK SOM EFFEKTIVT TAR BORT LEGIONELLABAKTERIER FRÅN VATTENSYSTEM UTAN ANVÄNDNING AV KEMIKALIER SOM KLORDIOXID ELLER TUNGMETALLER. DETTA GÖR LEGIOTERM TILL ETT SÄKERT OCH MILJÖVÄNLIGT VAL FÖR FASTIGHETSÄGARE SOM VILL SKYDDA SINA BYGGNADER OCH DESS BRUKARE.
LEGIOTERM EN NORSKUTVECKLAD LÖSNING, VILKET INNEBÄR ATT DEN ÄR ANPASSAD TILL DE SPECIFIKA KRAVEN OCH FÖRHÅLLANDENA PÅ DEN LOKALA MARKNADEN, MED EN STARK BETONING PÅ KVALITET OCH TILLFÖRLITLIGHET. DESSUTOM ÄR LEGIOTERM EN FJÄRRSTYRD ANLÄGGNING, VILKET GER EN OÖVERTRÄFFAD BEKVÄMLIGHET OCH KONTROLL FÖR FASTIGHETSFÖRVALTARE OCH UNDERHÅLLSPERSONAL, VILKET BIDRAR TILL LÄGRE DRIFTSKOSTNADER OCH MINSKAR BEHOVET AV DYRA SERVICEAVTAL.
PRODUKTENS POPULARITET BLAND VVS-KONSULTER OCH DESS OMFATTANDEANVÄNDNING I ÖVER 400 ANLÄGGNINGAR I NORGE GER YTTERLIGARE BEVIS PÅ DESS EFFEKTIVITET OCH TILLFÖRLITLIGHET. MED LEGIOTERM KAN FASTIGHETSÄGARE VARA TRYGGA I VETSKAPEN ATT DE HAR EN ENERGIEFFEKTIV OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR LÖSNING FÖR ATT HANTERA LEGIONELLAPROBLEMATIK OCH SÄKERSTÄLLA RENHET I SINA VATTENSYSTEM.

Vätskeanalys-kit för kyl, värme- och återvinningssystem

KONTAKT

Vätskeanalys – För dig som på ett enkelt sätt vill ta reda på statusen i ditt värme-,kyl -eller energiåtervinningsystem erbjuder vi möjligheten att göra en distansanalys med vårt vätskeanalyskit Chemiclean Control!

Du beställer lådan direkt här på sidan och den innehåller allt du behöver för att kunna ta ett vätskeprov som vi sedan hjälper dig att analysera. Svaret får du inom 3 veckor.

I priset ingår:
– Returporto
– Flaska att tappa vätska i
– Metallkemisk grundanalys med flera viktiga mätvärden
– Rapport med tolkning av analysresultaten
– Eventuella åtgärdsförslag om brister upptäckts

No-Tap - Rörfrysningsmaskin 

Påstick, eller inskärning, under tryck på vätskefyllda eller luftfyllda system kan mycket lätt göras med NoTap och lämpar sig utmärkt vid anslutning av nya slingor från ett befintligt system
Elektrisk frysning av rörledningar upp till 2". Ingen inställning, ingen reglering. Mycket kompakta fryshuvuden med speciella geometriskt utformade urtag för infästning av olika rördiametrar. Användbar även i trånga utrymmen. För alla rördimensioner från Ø 1/4 - 1" eller 10-54mm behövs endast ett fryshuvud utan extra frysinsatser.